Kazan Suyu Şartlandırma Kimyasalları

Kazan Suyu Şartlandırma Kimyasalları, buhar kazanlarında çözünmüş oksijenden kaynaklanan korozyonun önlenmesi için geliştirilmiş, katalize sülfit veya DEHA gibi oksijen tutucuları içeren son derece konsantre ürünlerdir.

Korozyon İnhibitörleri (Oksijen Tutucular)

Buhar kazanlarında çözünmüş oksijenden kaynaklanan korozyonun önlenmesi için geliştirilmiş, katalize sülfit veya DEHA gibi oksijen tutucuları içeren son derece konsantre ürünlerdir.

Birikinti İnhibitörü (Dispersant)

Buhar kazanlarında birikinti (depozit) oluşumunu önlemek için geliştirilmiş, fosfat, fosfonat ve çeşitli polimerlerin değişik kombinasyonlarını içeren modern kimyasallardır. Bu ürünler kazana besi suyu ile giren sertlik gibi çözünmüş katı maddelerin birikinti oluşturmadan blöf yoluyla kolayca dışarı atılmasını sağlar. Ayrıca önceden oluşmuş kışırı da kademeli olarak dağıtarak yok eder.

Kondens Dönüş Hattı Korozyon İnhibitörleri

Kondens dönüş hatlarını karbonik asit korozyonuna karşı korumak amacıyla geliştirilmiş, nötralize edici aminler veya film yapıcı aminler içeren son derece konsantre ürünlerdir. Ürünlerimizde üç farklı nötralize edici amin kullanıldığından tüm hattın mükemmel bir şekilde korunmasını sağlanır.

Kombine Ürünler

Kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla, küçük kapasiteli kazanlar için geliştirilmiş antisklant ve kazan ve kondens dönüş korozyon inhibitörleri içeren kombine ürünlerdir.

ÜRÜNLER

HidroFlex 2100: Katalize sülfit içeren korozyon inhibitörü

HidroFlex 2176: Birikinti inhibitörü (Dispersant)

HidroFlex 2200: Sülfit bazlı korozyon ve birikinti inhibitörü

HidroFlex 2290: Uzun, orta ve kısa mesafeli kondens dönüş hatlarında karbonik asit korozyonunu önleyen nötralize edici amin karışımı

HidroFlex 2420: Korozyon, birikinti ve kondens dönüş hattı korozyon inhibitörü içeren çok fonksiyonlu ürün (DEHA içerikli)